Giới thiệu
 
Giới thiệu chung
Bác sỹ và nhân viên
Công nghệ và trang thiết bị
Hợp tác quốc tế
Thư viện ảnh
 
C��ng ngh��� v�� trang thi���t b���
 
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Công nghệ xử lý rác y tế: Gaia là phòng khám đầu tiên sử dụng máy hủy kim tiêm bằng sóng cao tần. Rác thải cứng khác được xử lý tối đa nhằm giảm thiểu rủi ro sức khỏe và môi trường trước khi đưa tới các trung tâm xử ly rác.

Xử lý nguồn nước: Sử dụng công nghệ Nhật Bản để xử lý nước đạt tiêu chuẩn trước khi đưa ra môi trường. 

 Xử lý không khí: Hệ thống hút khí từ trong phòng khám sẽ được hệ thống lọc và xử lý sạch trước khi đưa ra môi trường

- Hỏa thiêu: trong thời gian tới, Gaia sẽ xây dựng khu hỏa thiêu động vật với công nghệ thân thiện môi trường.

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

-  Máy siêu âm di động EcoVet1. Thiết bị chuyên dùng cho động vật.

- Máy x-quang đời 2012: được nhập từ Nhật Bản 

XÉT NGHIỆM LÂM SÀNG

Sử dụng các biện pháp sinh hóa và hình ảnh kính hiển vi để xét nghiệm lâm sàng tổng hợp.

- Xét nghiệm dùng kính hiển vi

- Xét nghiệm vi sinh mẫu phân

- Xét nghiệm mẫu máu

- Xét nghiệm nước tiểu


XÉT NGHIỆM SINH HOÁ
 
- Xét nghiệm máu trên 18 chỉ tiêu
- Xét nghiệm nước tiểu

Designed by: doan.com.vn