Đặt dịch vụ
 
Đặt lịch khám
Đặt khách sạn
Đặt Grooming
 
Đặt khách sạn
 
PHIẾU THÔNG TIN Ở KHÁCH SẠN
GAIA Resort Xin kính chào quí khách
Tên chủ thú cưng:  
Mã số thú cưng:
Địa chỉ:
Điện thoại: Di động:  
Email:  
Ngày đăng ký:
Thông tin về thú cưng
Tên: Giống:
Tuổi: Giới tính:
Trọng lượng:

- Tôi đồng ý cho thú cảnh của tôi ở tại GAIA Resort.
- Tôi đồng ý nộp số tiền đặt cọc theo qui định của Resort.
- Resort có trách nhiệm chăm sóc thú cảnh trong điều kiện tốt nhất. Trong thời gian lưu trú, gia đình được quyền đến thăm thú cưng bất cứ lúc nào .
- Nếu quá 10 ngày sau thời hạn đón mà chủ không liên lạc hoặc không đến, GAIA resort toàn quyền quyết định về cuộc sống sau này của thú cưng.
- Tôi xin cam kết, thú cưng của tôi đã được tiêm phòng đầy đủ theo qui định, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sức khỏe của thú cưng của mình.
- Đặt cọc nội trú                    1.000.000 đ                  2.000.000 đ                 3.000.000 đ
Designed by: doan.com.vn